Schoonhoven

VEG 1&2

Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid (VEG 1&2) is een cursus waar de puntjes op de i gezet worden. Niet meer opvoeden maar trainen.

Waar netjes “volgwerk” gevraagd wordt, de “blijf” op grote afstand gaat plaatsvinden, het apporteren verder uitgebouwd wordt en vak sturen geen probleem mag geven.

Deze cursus is een voorbereiding op de cursussen Gedrag en Gehoorzaamheid 0 t/m 3.
Vanaf de VEG wordt er tijdens het trainen gebruik gemaakt van een clicker.

Via deze film is een goede indruk te krijgen van de oefeningen binnen een VEG of GG cursus:

IMG_3415

Deze cursus wordt gegeven op verschillende dagen. Infomeer per e-mail wat de verschillende mogelijkheden zijn.