Schoonhoven

Agenda

Alle activiteiten tot 1 juni 2020 zullen vervallen in verband met het COVID-19 virus.

Over mogelijke verplaatsing van activiteiten zullen we u per e-mail, via Facebook en de website op de hoogte houden.

 

 

Woensdag 10 juni                     Kopijdatum clubblad Aan de Voet

Tot deze datum kunt u een bijdrage of vraag inzenden voor het HVS clubblad. Indien u een beetje creatief in de pen bent, zien we graag uw artikel tegemoet! Inzenden kan via redactie@hvs-mail.nl.