Schoonhoven

Huisregels

Huisregels Hondensport Vereniging Schoonhoven:

 • Leden dienen de belangen van hun hond(en) voor op te stellen.
 • Het terrein en toegangswegen van de HVS dienen schoongehouden te worden. Om omwonenden te vriend te houden verzoeken wij u uw hond niet aan de Lopikerweg uit te laten. Ook de slootkant is niet geschikt, omdat omwonenden hun auto daar parkeren en bij het uitstappen in de ontlasting kunnen gaan staan. Daarom dient ontlasting van de hond opgeruimd te worden. Mocht de hond in de kantine urineren of ontlasten dan dient de geleider van de hond dit zelf op te ruimen.
 • Op het terrein van de HVS dient hondenpoep door de geleider zelf opgeruimd te worden. Hiervoor hangen verspreid over het terrein een aantal hondenpoepautomaten.
  Ook op de uitlaatstrook achter de fietsenstalling geldt de opruimplicht.
 • Honden dienen op het gehele terrein van de HVS aangelijnd te zijn, tenzij door een HVS medewerker anders is aangegeven.
 • Geluidsoverlast aan omwonenden dient zoveel mogelijk beperkt te worden.
 • Een ieder dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van de HVS en diens medewerkers.
 • Voor het stallen van fietsen is er naast het toegangshek een fietsenhok.
 • Als een hond in de auto achtergelaten moet worden dient er minimaal een raam open te staan, is de hond niet aangelijnd en staat de auto in de schaduw.
 • Op het terrein van de HVS geldt een maximumsnelheid van 10 km/h. Parkeren van de auto dient ordelijk te gebeuren en zonder overlast te veroorzaken.
 • Men kan ook parkeren elders in de omgeving en lopend (7 minuten) naar de vereniging komen. De hond(en) zijn dan goed uitgelaten en dit voorkomt parkeerruimtegebrek op ons terrein.

Looproute HVS-AH